سمپاشی هزارپا

سمپاشی سوسک

سوسک ها می توانند به طولی بیش از 50 میلی متر داشته باشند و گونه های گرمسیری که بزرگتر از سوسک های سایر نواحی می باشند. سوسک ها دارای شش پا و دو شاخک وهمینطور هم بال دارند. با این تفاسیر اکثر سوسک های بالدار نمیتوانند پرواز کنند.سمپاشی تخصصی سوسک تنها راه خلاصی از این موجود کثیف و غیر بهداشتی می باشد.بالدار بودن و غیر بالدار بودن سوسک ها برای الودگی منازل با انها بسیار مهم است.برای کسب اطلاعات در مورد روش های گرفتن قیمت ها و تعرفه های سمپاشی برای موارد : سوسک، سوسک ریز ، مورچه ، عنکبوت، مارمولک، سوسک درشت، کنه، کنه مرغی، کک ، کک سگ و گربه، هزارپا، جیرجیرک ،زنبور، سیلور فیش، خرخاکی،بید فرش، بید لباس،مورچه بالدار، خرخاکی گلو له ای ، زنبور قرمز، برای ساختمان ،برای آپارتمان ،برای مجتمع مسکونی ، برای منازل ، برای منازل اداری و مسکونی و خانه با شماره های ذیل تماس بگیرید. قیمت سمپاشی سوسک ، قیمت سمپاشی مورچه، قیمت سمپاشی زنبور و ...
1397/05/31[ ادامه ... ][نمایش : 859]

خدمات سمپاشی

1397/06/02[ ادامه ... ][نمایش : 232]