سمپاشی پشه گیشا

سمپاشی پشه

پشه ها با مدل بینایی لوله ای خود حتی در شب با استفاده از سنسور ها و ردیاب های شیمیایی براحتی میزبان را پیدا میکنند. سمپاشی صحیح پشه ها در منازل دارای حوانب زیادی است. بررسی جغرافیایی منطقه از لحاظ ژیت های لاروی پرورش پشه در محل میتواند در کنترل آنها موثر باشد. پشه ها و روش های صحیح سمپاشی پشه البته در مواردی که سورس یا منبع آن داخلی باشد باید توسط شرکت های سمپاشی دارای مجوز انجام شود.

1398/05/04[ ادامه ... ][نمایش : 272]

سمپاشی مگس و پشه دستشویی

اگر برای سمپاشی پشه توالت، مگس دستشویی، روش کنترل سوسک توالت، روش سمپاشی سوسک دستشویی بدنبال اطلاعات کاربردی هستید این سایت را مطالعه کنید.

1398/05/06[ ادامه ... ][نمایش : 1523]